YÖK ‘Yükseköğretime Geçişte Talebe Hareketliliği’ raporunu yayımladı

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), 2021’de Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Imtihanı’na (YKS) başvuranlardan bir yükseköğretim programına yerleşen 815 bin 365’inin ikamet ettikleri il ve yerleştirme verileriyle hazırladığı “Yükseköğretime Geçişte Talebe Hareketliliği” raporu açıklandı.

YÖK’ten meydana getirilen yazılı açıklamaya gore, Veri Çözümleme Serisi’nin ilk raporu olan emek verme, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar’ın ön sözüyle yayımlandı.

Özvar, ön sözde, veriye ve kanıta dayalı siyaset geliştirme süreçlerinin önemine işaret ederek, “Üniversitelere yerleşen adayların hareketliliği, bölge ve il düzeyinde ileri görselleştirme araçları kullanılarak ilk kez çözümleme edilmiştir.” değerlendirmesinde bulunmuş oldu.

Karar alma süreçlerinde, kamuoyundaki veri temelli olmayan yaygın kanaatler yerine, veriye dayalı çalışmaların yarar sağlayacağını ifade eden Özvar, raporda 2021’de YKS’ye başvuran 2 milyon 592 bin 390 aday arasından bir yükseköğretim programına yerleşen 815 bin 365’inin, ikamet ettikleri yer ile tercih ve yerleştirme verilerinin kullanıldığını bildirdi.

YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin geldikleri iller göz önünde bulundurulduğunda, bölgeselleşme ya da yerelleşme dinamiklerinin boyutlarının raporda ortaya konulduğunu altını çizdi.

Talebe dağılımı ile nüfus dağılımı içinde farklılıklar var

Yükseköğretime Geçişte Talebe Hareketliliği Raporu’na gore, yükseköğretim kurumuna yerleşenlerin yarısını, Marmara (Yüzde 31,1) ve İç Anadolu (Yüzde 20,6) bölgelerindeki bir yükseköğretim kurumuna yerleşenler oluşturdu.

Açık öğretim hariç yerleşen öğrencilerin dağılımı ile Türkiye nüfusunun dağılımı içinde mühim farklılıklar tespit edildi.

Türkiye nüfusunun ortalama yüzde 10’u Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşarken, imtihanı kazanan her 100 kişiden bir tek 5’i (Yüzde 4,9) bu bölgedeki okullara yerleşti.

Öte taraftan, İç Anadolu Bölgesi, Türkiye nüfusunun ortalama yüzde 15’ine ev sahipliği yaparken, bir yükseköğretim kurumuna yerleşenlerin yüzde 20,6’sı bu bölgeyi tercih etti.

Marmara’da yaşayan 4 öğrenciden 3’ü aynı bölgedeki okullara yerleşti

İkametgah bölgesindeki yükseköğretim kurumuna yerleşme oranı açısından Marmara yüzde 73,8 ile ilk sırada yer aldı, bu bölgedeki bir yükseköğretim kurumuna yerleşen 4 öğrenciden 3’ünün gene bu bölgede ikamet etmiş olduğu belirlendi.

Bu bölgede ikamet eden ortalama 205 bin adaydan 151 bini Marmara’daki yükseköğretim kurumlarına, 54 bini ise öteki bölgelerdeki yükseköğretim kurumlarına yerleşti.

Güneydoğu Anadolu’daki öğrencilerin değişik bölgelere yerleşme oranı yüksek

Akdeniz Bölgesi’nde yaşayan ortalama 94 bin adayın 41 bini kendi bölgesindeki, 53 bini öteki bölgelerdeki okullara yerleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ikamet eden ortalama 55 bin adayın 30 bini aynı bölgedeki yükseköğretim kurumlarında, 25 bini öteki bölgelerdeki yükseköğretim kurumlarında eğitim almaya hak kazanmıştır.

Ege Bölgesi’nde yaşayan ortalama 76 bin adayın 43 bini gene bu bölgedeki, 33 bini ise öteki bölgelerdeki üniversitelere yerleşti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ikamet eden ortalama 73 bin adayın 28 bini üniversite eğitimi için kendi bölgesindeki bir okula, 45 bini öteki bölgelerdeki okullara kayıt hakkı kazanmıştır.

İç Anadolu Bölgesi’nde ikamet eden ortalama 119 bin adaydan 80 bini gene aynı bölgede kaldı, 39 bini ise öteki bölgelerdeki yükseköğretim kurumlarına yerleşti.

Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan ortalama 67 bin adaydan 36 bini bu bölgede, 31 bini ise öteki bölgelerdeki üniversitelerde eğitim alma hakkına haiz oldu.

İl bazlı veriler

Rapora gore, Türkiye genelinde 24 kent tüm illere talebe gönderdi. Geldikleri iller bakımından değerlendirildiğinde ise 26 kent, Türkiye’nin 81 ilinden talebe çekti.

İl düzeyinde değerlendirildiğinde İstanbul’un yüzde 67,5 ile ülke genelinde kendi ikamet etmiş olduğu ilde kalma açısından en yüksek orana haiz olduğu görüldü.

Raporda her bir ilin kendisini mühim oranda beslediği ve bölge içi hareketliliğe niçin olduğu verilere dayalı ortaya konuldu. Bununla beraber başta İstanbul, Ankara ve İzmir şeklinde büyükşehirlere bir yönelim olduğu dikkati çekti.

81 il için 486 harita oluşturuldu

Yükseköğretime Geçişte Talebe Hareketliliği raporuyla, her bir il için 6 olmak suretiyle 81 şehir için toplam 486 harita oluşturuldu. Ek olarak iller ve bölgeler arası hareketliliği göstermek için 10 kordon diyagramı, 10 çubuk grafiği, 1 güneş ışığı grafiği ve 22 tablo kullanıldı.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.