Son Dakika: Libya tezkeresi Meclis’ten geçti! Oylamada ittifak ortağı İYİ Parti ve CHP ters düştü

Libya‘ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Tezkereye AK Parti, MHP ve İYİ Parti “evet”, CHP ve HDP ise “hayır” oyu verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan tezkerede, Libya‘da Şubat 2011’de meydana gelen vakaları takip eden süreçte demokratik kurumların inşa edilmesine yönelik çabaların, artan silahlı çatışmalar sebebiyle akamete uğramış olduğu, ülkede parçalanmış bir yapı ortaya çıkmış olduğu anımsatıldı.

Tezkerede, Libya‘da ateşkesin tesis edilmesi, siyasal bütünlüğün sağlanması ve işleyen bir devlet mekanizmasının kurulmasının mümkün olamaması üstüne, sulh ve istikrarın tesisini teminen Birleşmiş Milletler (BM) kolaylaştırıcılığında, tüm tarafların katılımıyla yürütülen ve ortalama bir yıl devam eden Libya Siyasal Diyaloğu sonucunda, Libya Siyasal Anlaşması’nın, 17 Aralık 2015’te, Fas’ın Suheyrat şehrinde imzalandığı açıklandı.

Libya Siyasal Anlaşması kapsamında oluşturulan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH), BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2015’teki 2259 sayılı sonucu uyarınca internasyonal cemiyet tarafınca Libya’yı temsil eden tek ve meşru hükümet olarak tanındığına işaret edilen tezkerede, BMGK’nin 2259 sayılı kararının, Libya Siyasal Anlaşması’nın uygulanması ile UMH dahil anlaşmada atıfta bulunulan Libya müesseselerinin desteklenmesine çağrıda bulunmuş olduğu hatırlatıldı.

Tezkerede, Libya Siyasal Anlaşması’nda yeri bulunmayan, bu çerçevede hem ulusal hem internasyonal bakımdan gayrimeşru kalite taşıyan sözde Libya Ulusal Ordusu’nun, 4 Nisan 2019’da başkent Trablus’u ele geçirmek ve UMH’yi devirmek hedefiyle başlatmış olduğu, sivilleri ve sivil altyapıyı da hedef alan, Libya’nın bütünlüğünü ve istikrarını tehdit eden, DEAŞ, El-Kural ve öteki terör örgütleri, yasa dışı silahlı gruplar ile yasa dışı göç ve insan ticareti için uygun ortam oluşturan saldırıları üstüne, UMH’nin Aralık 2019’da Türkiye’den destek talebinde bulunmuş olduğu bildirildi.

Tezkerede, müteakip süreçte UMH’nin, ülkenin bütünlüğüne kasteden bu saldırıları durdurduğu, böylece Libya’nın, Türkiye ve tüm bölge için güvenlik riski teşkil edecek bir kaosa ve istikrarsızlığa sürüklenmesinin önlendiği, sahada sükunetin sağlandığı, ülkede BM’nin kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde ateşkes ve siyasal diyalog sürecinin önünün açılabildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye, BM kolaylaştırıcılığında ilgili BMGK kararları çerçevesinde internasyonal meşruiyet kapsamında yürütülen, Libya’nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasal birliğinin korunmasına, ülkede kalıcı bir ateşkesin tesisine, ulusal uzlaşıyı sağlayacak siyasal diyalog çabalarına kuvvetli desteğini sürdürmektedir. Libya’da 24 Aralık 2021 zamanı için planlanan seçimlerin yapılamaması sonrasında ortaya çıkan siyasal belirsizlik ve yönetim problemi büyük fedakarlıklarla sahada tesis edilen sükuneti riske atmakta ve kalıcı istikrara ulaşılması önünde ciddi engel oluşturmaktadır. Bu durum Libya’nın ve tüm bölgenin güvenliği bakımından endişeye yol açmaktadır. Türkiye ile Libya içinde imzalanan ve yürürlüğe giren Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile daha da gelişen iki ülke arasındaki zamanı, siyasal ve ekonomik köklü ilişkiler dikkate alındığında, Libya’da ateşkes ve siyasal diyalog sürecinin devamı ile bu sürecin sonucunda barışın tesisi ve istikrarın sağlanması Türkiye açısından büyük önemi haizdir.”

Türkiye’nin, bu kapsamda Libya ile imzalanan ve yürürlüğe giren Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya’nın güvenliğine katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık desteğine devam ettiğine işaret edilen tezkerede, gelinen aşamada Libya’da kalıcı ateşkesin ve siyasal diyalog sürecinin sonuçlandırılması ve kurumların birleştirilmesinin hemen hemen mümkün olamadığına dikkat çekildi.

BM himayesinde yürütülen askeri ve siyasal görüşmelerin sonuçlanmasını teminen çatışmaların tekrardan başlamasının önlenmesinin ehemmiyet taşımış olduğu aktarılan tezkerede, bu kapsamda ülkeden Türkiye dahil tüm bölge için neşet eden risk ve tehditlerin devam etmiş olduğu, meşru hükümete yönelik saldırıların tekrardan başlaması halinde Türkiye’nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Şimal Afrika’daki çıkarlarının negatif etkileneceği vurgulandı.

Tezkerede, şunlar kaydedildi:

“Bu mülahazalarla Türkiye’nin ulusal çıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve güvenlik riskine karşı internasyonal hukuk çerçevesinde lüzumlu her türlü tedbiri almak, Libya’daki gayrimeşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafınca Türkiye’nin Libya’daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek, kitlesel göç benzer biçimde öteki olası risklere karşı ulusal güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkının gereksinim duyan insani yardımları ulaştırmak, devrin UMH tarafınca talep edilmiş olan ve bilahare kurulan Ulusal Birlik Hükümetinin de gerek duyduğunu bildirdiği desteği sürdürmek, bu süreç sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin yüksek menfaatlerini etkili bir halde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine gore ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir siyaset izlenmesine destek olmak suretiyle hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve atama olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sınırları haricinde harekat ve müdahalede bulunmak suretiyle yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara gore kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara olanak sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafınca belirlenecek esaslara gore yapılması için Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca 2 Ocak 2020 tarihindeki ve 1238 sayılı TBMM Kararıyla verilen ve 22 Aralık 2020 tarihindeki ve 1273 sayılı TBMM Kararıyla 2 Ocak 2021’den itibaren 18 ay uzatılan iznin süresinin 2 Temmuz 2022’den itibaren 18 ay uzatılması hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.”

Libya Güncel Haberler Son Dakika

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.