Tüm Yazılar

İyi huylu prostat büyümesinin emareleri nedir?

İyi huylu prostat büyümesinin belirtileri nelerdir?

Prostatın iyi huylu büyümesi hastalığı (BPH) görülme sıklığı yaşla beraber artış gösteren ve hastanın toplumsal yaşamında oldukça ciddi sıkıntılara neden olan bir sıhhat sorunudur. Adamların 50 yaşından sonraki en sık karşılaşmış olduğu hastalıklardandır. 50 yaş sonrası adam nüfusun ortalama yarısında görülen bir durum olup bu hastaların da yarısında oldukça ciddi şikayetlere sebep olmaktadır.

İyi huylu prostat büyümesinin emareleri nedir?

İyi huylu prostat büyümesi ile ilgili hastaların yaşamış olduğu başlıca problemler; idrar yaparken zorlanma, idrarı tam boşaltamama, sık sık idrar yapma, geceleri wcye çıkma sıklığında artış olarak bilinmektedir. Sadece oldukça sık görülmemekle beraber şiddetli idrar yolu enfeksiyonları, akut böbrek yetmezliği tablosu, idrarı asla boşaltamama durumu (glob vesikale) ile de kendini gösterebilmektedir.

Bu şikayetler ile başvuran hastalara rutin incelenmesi ihtiyaç duyulan testler kanda PSA (kanser için tarama testi), üre ve kreatinin (böbrek fonksiyon testleri), açlık kan şekeri ve idrar tahlilidir. Ek olarak üroflowmetri denilen düzgüsel idrar sıkışıklığı ile işemenin grafiğini gösteren bir kontrol yapılması da zaruridir. İşeme sonrasında idrar kesesinin içinde kalan idrar miktarının ölçümü de verilecek tedavinin seçimi açısından ehemmiyet arz etmektedir.

Tedavi seçenekleri nedir?

İyi huylu prostat büyümesi durumunun hafifçe seyirli olanlarında çoğu zaman yaşam seçimi değişikliği, bitkisel yada medikal ilaç tedavileri etkili olabilmektedir. Sadece bu tedavilerden ilk anda yarar gören hastalar 3-5 yıl içinde ilaçlardan yarar görmemeye başlayabilirler. İlaçlara dirençli hale ulaşınca ise yapılması ihtiyaç duyulan cerrahi tedaviler ile hastanın düzgüsel idrar yapabilir hale getirmektir. Bundan dolayı yılda bir kez üroloji hekimine denetim olması gereklidir.

İyi huylu prostat büyümesinde ilaç tedavisinden yarar görmemesi durumunda, tekrarlayan sonda takılması idrar yolu enfeksiyonu, idrarda kanama, mesane taşı, böbrek yetmezliği şeklinde durumların gelişmesi durumunda ve hastanın tercihi ile cerrahi tedaviler yapılmaktadır.

TUR-P operasyonu

Transüretral rezeksiyon (idrar kanalının içinden prostatı kazıma) prensibine dayanan TUR-P operasyonu iyi huylu prostat büyümesinde en sık kullanılan cerrahi tekniktir. Açık cerrahiye gereksinimi azaltan bu teknik yardımıyla daha azca kanama ve enfeksiyon görülmektedir. Bu sayede hastaların hastanede kalış süreleri kısalmış ve ameliyattan sonraki periyodu daha rahat bir halde geçirmesi sağlanabilmiştir.
Endoskopik prostat cerrahileri idrar kanalının içine kameralı sistemle girilerek elektrik iletimini elde eden kesme işlemini icra eden enstrüman yada lazer sistemleri yardımıyla yapılır. Kazıma işlemi esnasında idrar torbasında biriken ufak parçalar operasyon sonunda yıkama sistemi yardımıyla toplanarak dışarı alınır. Lazer cerrahilerinde ise prostatın kapsülünden endoskopik olarak sıyrılan prostat lopları idrar kesesine atılarak işlem sonunda morselator denilen aparat ile vücut dışına parçalara ayrılarak çıkarılır. Bu parçalar nihai patolojik araştırma için laboratuvara gönderilir. Kazıma yada lazer işleminin arkasından prostat bölgesindeki kanama odakları denetim altına alınarak hastalarımızı 2-3 gün sondalı olarak yataklı serviste takip edilir.

Bu operasyon monopolar ve bipolar elektrokoter cihazlarıyla yada lazer sistemleri yardımıyla yapılmaktadır. Bipolar koter sisteminde ve HoLEP cerrahisinde TUR sendromu gelişimini azaltması açısından avantajları mevcut olup operasyon başarısında mühim fark bulunmamaktadır. Bu operasyon sonrası ilk haftalardan itibaren hastaların semptomlarında iyileşme ve işeme hızında ciddi oranda artış görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu