Tüm Yazılar

İntihar edenlerin yüzde 80’i çevresine düşüncelerinden bahsediyor!

İntihar edenlerin yüzde 80'i çevresine düşüncelerinden bahsediyor!

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde ortalama 2 ay ilkin oluşturulan ‘Psikososyal Destek Birimi’ uzmanları, intihar girişimlerinin en mühim etkenlerinden birinin kitle yazışma araçları ve toplumsal medya bulunduğunu söylemiş oldu. Bir kişinin çevresine intihardan bahsediyorsa ne olursa olsun ciddiye alınması icap ettiğini belirten uzmanlar, kişinin ne olursa olsun ustalaşmış yardım almaya yönlendirilmesi icap ettiğini altını çizdi.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi bünyesinde ortalama 2 ay ilkin oluşturulan Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Biriminin intihar düşünceleri ve öteki kriz durumları ile karşılaşan kişiler ve ailelerine en kısa zamanda lüzumlu psikososyal desteğin verilmesini sağlamak amacıyla kurulduğunu özetleyen birim hemşiresi Bedriye Yeşim Tunçer, “Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin bununla birlikte bölge hastanesi olması sebebi ile 12 ilden gelen danışanlara taburculuk sonrasında da yaşadıkları ildeki kurumlarla görüşerek desteğin devamlılığı sağlanıyor. Gizlilik prensibine uygun veri bankası oluşturarak 2022 yılı sonunda hastaneye müracaat eden intihar girişimi olay oranlarını tespit ederek lüzumlu önlemleri alıp hastanemizin bu mevzuda kendini daha da geliştirmesini hedefliyoruz” dedi.

Yetişmen Klinik Psikolog Şule Arıcıoğlu ise, “İntihar düşüncesine haiz kişiler sizlere acılarından kurtulmak istediğinden bahsedebilir, öfkeli davranışlar sergileyip intikam duygusundan bahsedebilir. Yaşamak için bir sebebi olmadığını düşünebilir ve neticelerini düşünmeden canını tehlikeye atacak davranışlarda bulunabilir. Eğer bir kişinin intihar düşüncelerinin var bulunduğunu düşünüyorsak kişiye şefkatli yaklaşmalı, onu yalnız bırakmamalı ve yaşamış olduğu soruna ilişkin bir uzmana ne olursa olsun yönlendirmeliyiz” şeklinde konuştu.

İntiharı önleme çalışmalarının yalnız risk altında olan kişiler için değil insanların var olduğu tüm alanların intiharı önleme çalışmalarının hedefi olması icap ettiğinin altını çizen Toplumsal Hizmet Uzmanı Şahin Güzel, “Krize müdahale yaklaşımı başlı başına intiharı önlemeye yönelik bir uygulamadır. Toplumsal hizmet mesleği intihar şeklinde bir toplumsal mesele alanında işlevsel olurken, bütünsel bakış açısını göz ardı etmez. Toplumsal hizmet disiplininin ve mesleğinin kurumsallaştığı, bireylerin sosyal-ekonomik ve psiko-kültürel gereksinimlerinin yeterince giderildiği toplumlarda intiharın olabilme sıklığı düşer” şeklinde konuştu.

İntihar davranışının genetik, biyolojik, toplumsal ve toplumsal yönleri olan fazlaca faktörlü bir vaka bulunduğunu ifade eden Uzm. Dr. Hatice Kahraman, “Hanımlarda intihar girişimleri daha yüksektir. Sadece adamların daha ölümcül intihar yöntemlerini kullanmaları sebebiyle intihar sonucu ölümler erkeklerde daha fazladır. Bazı mesleklerde; çiftçiler, güvenlik mensupları, askeri personeller, doktorlar, baytar hekimler, hemşireler) öteki mesleklere nazaran daha yüksek oranlarda intihar davranışına rastlanmaktadır. İntihar araçlarına ulaşmanın kolay olması, iş stresinin fazla olması, yardım arama mevzusunda isteksiz olma intihar riskini yükselten mühim nedenlerdendir. İntihar eden kişilerin yüzde 90’ından fazlasında teşhis edilebilir bir ruhsal hastalığı vardır. Depresyon tamamlanmış intiharların en yaygın nedenidir. Ruhsal şikayetleri olan kişilerin ustalaşmış bir yardım alması ruhsal hastalıkların erken dönemde saptanması, intihar riski olan bireylerin uygun şekilde tedavi edilmesi intiharın önlenmesinde fazlaca önemlidir” dedi.

Psikolog Ayşe Bitlisli ise şunları söylemiş oldu: “İntihar girişiminde bulunan ya da intihar etmeyi düşünen kişiler ile bu girişimi önlemek, bu düşünceleri ortadan kaldırmak amacı ile İntiharla savaşım biriminden buluşma sistemi ile tertipli görüşmeler sağlanmaktadır. Sosyoekonomik bir risk faktörü var ise toplumsal hizmet uzmanına yönlendirilmektedir. Hem de kent haricinde yaşayan kişiler içinde online olarak görüşmeler sağlanmaktadır. Gerektiği durumlarda aileler de tedavinin bir parçası olarak görüşmelere dahil edilmektedir. İntiharın toplumsal yaygınlaşma sebepleri içinde işsizlik, boşanmaların artması, son zamanlarda yaşanmış olan Covid-19 pandemisi şeklinde pek fazlaca sebep söylenebilir. Fakat en fazlaca üstünde durulması ihtiyaç duyulan durum toplumsal medya ve kitle yazışma araçlarının varlığının intihar davranışını tetiklemesidir. Bundan dolayı haberlerde intihar yöntemleriyle ilgili detaylı data verilmemelidir. Bunlar yerine alternatif çözüm yolları ve baş etme yöntemlerine değinilmelidir.”

Yetişmen Klinik Psikolog Ayşegül Birol, “İntihar düşünceleri olan ya da girişiminde bulunmuş kişiler çoğunlukla ölmeyi istemiyor, aslolan mevzu haiz oldukları yaşamı yaşamak istememeleri. Kendi hayatına son veren kişilerin ortalama yüzde 80’i daha öncesinden çevresindeki kişilere bu düşüncelerinden bahsetmişlerdir. Bir şahıs intihar hakkında konuştuğunda ne olursa olsun ciddiye alınmalıdır. Kişiler bu süreçte yardım arayışı içinde olabilmekte ve içinde bulunmuş olduğu zorlukları aşma sürecinde ustalaşmış yardım almaları gerekmektedir. Bu kişilerin intihar düşüncelerinin, planlarının ve eylemlerinin hangi aşamada olduğu üstüne durulmalı ve hangi aşamada ise ona nazaran bir destek verilmelidir” şeklinde konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu