Hipertansiyon hastalarının sayısı 30 yılda ikiye katlandı – Sıhhat Haberleri

Dünya genelinde, yüksek tansiyon olarak da malum ve kalp, beyin, böbrek ve öteki hastalık risklerini mühim seviyede artıran hipertansiyon hastalığıyla yaşayan şahıs sayısı 30 yılda iki katına çıkarak 1,28 milyara ulaştı.

Dünya Sıhhat Örgütünün (DSÖ) 1990-2019 dönemine ilişkin verilerine gore, 30 yılda iki katına çıkarak 1,28 milyara ulaşan hipertansiyon hastalarının 700 milyonundan fazlası tedavi edilmedi.

DSÖ’nün yayımladığı, Imperial College London tarafınca yürütülen araştırmada, 30-79 yaş aralığındaki hipertansiyon hastalarının sayısının 30 yılda 650 milyondan 1,28 milyara yükseldiği belirtiliyor. Aynı sürede dünya nüfusu 5.25 milyardan 7.6 milyara terfi etti. 

Dünya çapındaki ölüm ve hastalıkların en mühim sebeplerinden önde gelen hipertansiyon, tansiyon ölçümüyle tespit edilebiliyor ve tedavisi çoğu zaman düşük maliyetli ilaçlarla sağlanabiliyor.

Araştırmada, hastalığın oranının yüksek gelirli ülkelerde azalırken, dar yada orta gelirli ülkelerde arttığı ifade ediliyor.

Kanada, Peru ve İsviçre, dünyadaki en düşük hipertansiyon hastası oranına haiz ülkeler olurken, en yüksek oranlar hanımlarda Dominik Cumhuriyeti, Jamaika ve Paraguay; erkeklerde Macaristan, Paraguay ve Polonya’da görülüyor.

Hipertansiyon hastası şahıs sayısı artmasına karşın nüfus artışı ve yaşlanma sebebiyle hipertansiyon hastalarının genel nüfustaki yüzdesinde oldukca azca değişiklik kaydedildi.

TEDAVİ İMKANLARINDA KÜRESEL EŞİTSİZLİK

Emek verme, hastalığa haiz 580 milyon kişinin teşhis konulmadığı için durumlarından habersiz bulunduğunu; hipertansiyonu olan kişilerin yarısından fazlasının (720 milyon) gereksinim duydukları tedaviye ulaşamadığını gösterdi.

Hipertansiyonu olan yetişkinlerin yarısından azı (yüzde 42) teşhis ve tedavi görürken, hastalığa haiz 5 yetişkinden 1’i (yüzde 21) bunu denetim altına alabildi.

Hipertansiyon hastalığının etkili şekilde tedavi edilmiş olduğu ülkeler Kanada, İzlanda ve Cenup Kore olurken, sahra altı Afrika, Asya’nın orta, cenup ve güneydoğu bölgeleri ile Pasifik Adası ülkelerindeki hastaların tedaviye ulaşmakta güçlük çekmiş olduğu açıklandı.

Hipertansiyonun tedavi imkanlarındaki bölgesel farklılıklar sebebiyle hastalığın tedavi imkanlarında küresel eşitsizlik olduğu ifade edildi.

HİPERTANSİYON BEYNE ZARAR VERİYOR

Tıp dergisi “The Lancet”te piyasaya çıkan araştırmaya gore ise hipertansiyonun 30 ve 40’lı yaşlarda beyne zarar verdiği tespit edildi.

Hastalığın orta yaşlarda görülmesinin, hemen sonra ortaya çıkan kan damarlarındaki hasar ve beynin küçülmesine sebep olabileceği açıklandı.

Uzmanlar, bu zamanda görülen hipertansiyonun beyin hasarını hızlandırdığını ifade ediyor.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.