Tüm Yazılar

Hareket kabiliyetini artırıyor, ağrıyı ortadan kaldırıyor

Hareket kabiliyetini artırıyor, ağrıyı ortadan kaldırıyor

Dünya Fizyoterapi Konfederasyonuna üye olan tüm ülkelerde 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü olarak kutlanıyor. Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu, 1996 senesinde konfederasyonun resmi olarak ilk toplantı günü olan 8 Eylül’ü Dünya Fizyoterapi Günü olarak kabul etmiştir.

Prof. Dr. Deniz Demirci, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla yapmış olduğu açıklamada fizyoterapinin önemine ilişkin değerlendirmede bulunmuş oldu.

Fizyoterapinin fizyolojik fonksiyonu değerlendirmeye, iyileştirmeye ve sürdürmeye yönelik bir sıhhat mesleği bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Deniz Demirci, “Fizyoterapi, kas-iskelet sistemi, nörolojik ve kardiyopulmoner sorunları olan kişilerin tedavi öncesinde, esnasında ve sonrasında kapsamlı değerlendirmeleri, değerlendirme bulgularını ve uygulanan müdahalelerini ve bu müdahalelerin sonuçlarının değerlendirilmesini ihtiva eder.” dedi.

Fizyoterapistler yaşam standardını yükseltmeyi hedefliyor

Fizyoterapinin, sağlığın ve refahın geliştirilmesi ve insan hareketlerindeki bozuklukların yada işlev bozukluklarının önlenmesi, tedavisi yada rehabilitasyonu ile ilgilendiğini ifade eden Prof. Dr. Deniz Demirci, “Hareket bozuklukları, doğuştan gelen deformite, hastalık, travma, yanlış kullanım, kullanmama yada herhangi bir sakatlıktan kaynaklanabilecek duygusal yada fizyolojik yoksunluktan kaynaklanabilir. Hareket bozuklukları, fonksiyonel aktivitelerin gerçekleştirilmesindeki zorluklarla ilişkili olduğundan, fizyoterapinin birincil amacı çoğunlukla hastalara düzgüsel fonksiyonun restorasyonunda yada maksimum potansiyellerine ulaşmalarında destek olmaktır. Bu amaca ulaşmak için fizyoterapistler ağrıyı azaltmayı, dengeyi iyileştirmeyi, kas enerjisini ve motor kontrolünü iyileştirmeyi, kardiyovasküler uygunluğu geliştirmeyi, solunum fonksiyonunu iyileştirmeyi yada eklem aralığını artırmayı hedeflemektedir.” diye konuştu.

Kişiselleştirilmiş plan oluşturulur

Fizyoterapistlerin, maksimum yaşam standardını hedefleyerek hem bireylerin hem de genel toplumun sıhhat ve esenliğini teşvik ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Deniz Demirci, şunları söylemiş oldu:

“Bir fizyoterapist hastaya odaklanır ve kişiselleştirilmiş bir plan oluşturmak için yaşam tarzını inceler. Sıhhat yada tıbbi faktörler, sosyo-ekonomik stresler ve yaşam seçimi faktörleri sebebiyle hareket davranışlarını değişiklik yapma riski taşıyan bireylerde bozuklukların, fonksiyonel kısıtlamaların ve sakatlıkların önlenmesini sağlar. Bozukluklar, işlevsel engellemeler ve sakatlıklardan meydana gelen hareket davranışları değişmiş bireylerde ve fert gruplarında, hareket için lüzumlu olan vücut sistemlerinin bütünlüğünü tekrardan sağlamak, işlevi ve iyileşmeyi en üst düzeye çıkarmak, yaşam standardını çoğaltmak ile yükümlüdür.”

Fizyoterapi süreci pekçok faydaya sebep oluyor

Prof. Dr. Deniz Demirci, fizyoterapist ve fizyoterapi sürecinden yarar sağlanabilecek durumları da şöyleki sıraladı:

Ağrıyı azaltır yada ortadan kaldırır: Terapötik egzersizler ve eklem ve yumuşak doku mobilizasyonu şeklinde manuel terapi teknikleri yada ultrason, bantlama yada elektrik stimülasyonu şeklinde tedaviler, ağrıyı hafifletmeye ve ağrıyı azaltmak için kas ve eklem fonksiyonlarını eski haline getirmeye destek olabilir.

Ameliyat gereksinimini azaltır: Fizik tedavi, ağrıyı gidermeye yada bir yaralanmayı iyileştirmeye destek oluyorsa, bazı durumlarda ameliyat gerekmeyebilir. Ameliyatın lüzumlu olduğu durumlarda da ameliyat öncesi fizyoterapiden yararlanmak mümkündür. Bu ameliyat sonrası iyileşme sürecini de hızlandırır. Fizyoterapi, ameliyat sonrası toparlanma sürecine de destek sağlar.

Hareket kabiliyetini geliştirir: Fizyoterapi ayakta durmada, yürümede yada hareket etmekte güçlük yaşayan her yaştan insana destek olabilir. Germe ve kuvvetlendirme egzersizleri ile beraber hareket kabiliyetini geri kazanmaya destek verir. Fizyoterapistler, fertleri baston, koltuk değneği yada başka herhangi bir destek cihazla en uygun şekilde mobilize edebilir. Kişiye hususi planmış yaşam standardını artıran müdahaleler uygular.

İnme sonrası fizyoterapi: İnme sonrası bir dereceye kadar işlev ve hareket yitirmek yaygın görülür. Fizyoterapi, vücudun zayıflamış kısımlarını kuvvetlendirmeye, yürüyüş ve dengeyi iyileştirmeye destek verir. Fizyoterapistler ek olarak inme hastalarının evde daha bağımsız olabilmeleri için yatakta aktarma ve hareket etme becerilerini geliştirebilir ve hela, banyo, giyinme ve öteki günlük yaşam aktiviteleri için bakım yüklerini azaltabilirler.

Spor yaralanmalarında fizyoterapi: Fizyoterapistler, değişik spor dallarında yaralanma risklerinin belirlenmesi mevzusunda rol oynar. Yaralanma sonrası spora güvenli bir halde geri dönmeyi sağlamak için uygun iyileşme yada yaralanmayı önlemek için egzersiz programları tasarlayabilirler.

Dengeyi geliştirir ve düşmeleri önler: Fizyoterapistler kişileri düşme riski açısından değerlendirir. Düşme riski yüksekse, terapistler dengeyi güvenli ve dikkatli bir halde zorlayan egzersizler önerecektir. Terapistler ek olarak daha güvenli yürümeye destek olmak için koordinasyonu geliştirmeye yönelik egzersizlerle destek verir. Denge problemi olan kişinin vestibüler sistemindeki bir sorundan kaynaklandığında, fizyoterapistler uygun vestibüler işlevi hızla geri getirebilen ve baş dönmesi yada vertigo semptomlarını azaltan yada ortadan kaldıran rehabilitasyon programı düzenleyebilir.

Diyabet ve vasküler durumu yönetir: Genel diyabet yönetim planının bir parçası olarak egzersiz, kan şekerini etkili bir halde denetim etmeye destek olabilir. Ek olarak, diyabetli kişilerin ayaklarında ve bacaklarında duyu ile ilgili problemler olabilir. Fizyoterapistler, ileride daha çok problem yaşamamak için bu hastalara uygun ayak bakımı sağlamaya ve eğitmeye destek rehabilitasyon programı planlayabilir.

Yaşlanmanın bununla beraber gelebilecek sorunları azaltır: Bireyler yaşlandıkça artrit yada osteoporoz gelişebilir yada eklem replasmanına gereksinim duyabilirler. Fizyoterapistler, hastaların eklem replasmanından kurtulmalarına ve artritik yada osteoporotik durumları konservatif olarak yönetmelerine destek olabilir.

Kalp ve akciğer hastalıklarını yönetir: Bireyler kalp ile ilgili rahatsızlıklardan sonrasında kardiyak rehabilitasyon alabilirler. Pulmoner problemler için fizyoterapi, kuvvetlendirme, kondisyon ve nefes egzersizleri yöntemiyle yaşam standardını iyileştirebilir ve hastaların akciğerlerindeki sekresyonu temizlemesine destek olabilir.

Hanım sağlığı ve öteki sorunları azaltır: Fizyoterapistler, hanım sağlığı ve bağırsak inkontinansı, meme kanseri, kabızlık, fibromiyalji, lenfödem, adam pelvik sağlığı, pelvik ağrı ve idrar kaçırma şeklinde problemler ile ilgili hususi rehabilitasyonu programı planlayabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu