Bakanlık harekete geçti… Atık yağlardan tayyare yakıtı yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın taslak yönetmeliğine bakılırsa atık yağların kanalizasyona, denizlere, göllere, akarsulara, yeraltı sularına, toprağa dökülmesi, yemeklik yağlara karıştırılması engellenecek. Hayvansal ve bitkisel atık yağlardan yapılacak biyodizel ve tayyare yakıtı alternatif kaynak olacak.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın taslak yönetmeliğine bakılırsa, besin amacıyla tüketim sonucu ya da öteki şekillerde atık durumuna gelmiş bitkisel yada hayvansal kökenli yenilebilir sıvı ve katı yağlar ile kullanılmış kızartmalık yağlar, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden değerlendirilecek. Bitkisel ve hayvansal atık yağlar, ilgili teknik düzenlemelere uygun olarak yalnız biyodizel yakıt yada havacılık sektöründe sürdürülebilir şekilde kullanılan havacılık yakıtı üretiminde değerlendirilecek. Bitkisel ve hayvansal atık yağlardan yakıt üretimi meydana getirecek tesisler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun teknik düzenlemelerine uyumlu çalışacak.

Tecrübe etme üretimi mecburi

Atık yağlar için rafinasyon yetkisi alan şirketlerin, tecrübe etme üretimi yapması mecburi olacak. Tecrübe etme üretimi sonucunda ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi tarafınca rapor hazırlanarak bakanlığa sunulacak. Tecrübe etme üretimi raporunda, tesisin üretim kabiliyeti, nihai ürün verimi, tesisin fiili kapasitesi şeklinde verilerle, tesisin atık yağdan biyodizel yada sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimine ilişkin teknik yeterliliği ve ürünlerin kalitesi değerlendirilecek. Üniversitenin raporunu inceleyecek olan bakanlık, uygun görürse tesise üretim izni verecek.

Kanalizasyona toprağa dökülmeyecek

Bitkisel ve hayvansal atık yağdan rafinasyon sonucu elde edilmiş biyodizel yada havacılık yakıtından numune alınacak. Atık yağın biyodizel yada havacılık yakıtı elde edilmek suretiyle sisteme yüklenmesinden nihai ürün elde edilmesine kadar olan süreç devamlı denetim altında tutulacak.

Bitkisel ve hayvansal atık yağların direkt yada dolaylı olarak kanalizasyona, denizlere, göllere, akarsulara, yüzey sularına, yeraltı sularına, toprağa ve benzeri ortamlara dökülmesi, akaryakıta karıştırılması, akaryakıt olarak kullanılması, uygun olmayan yöntemlerle geri kazanılması, yakılması ve bertarafı yasak olacak. Atık yağların direkt yada dolaylı olarak yemeklik yağlara yada ham yağlara karıştırılması da engellenecek. Atık yağlar ithalatla Türkiye’ye getirilemeyecek.

Çevreyi kirleten ziyanı karşılar

Atık yağların oluşturduğu çevresel kirlenme ve bozulmanın zararlarından atık yağ üreticileri, toplayıcıları görevli tutulacak. Atık yağların verdiği çevresel zararın giderilmesi için meydana getirilen harcamalar, atıkların yönetiminden görevli olan şahıs ve şirketlerce karşılanacak. Bitkisel ve hayvansal atık yağ toplama yetkisini Çevre Bakanlığı verecek. Belediyeler ise atık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemekle görevli olacak. Atık yağ toplanması için ihtiyaç duyulan ekipmanı ise yağ üreticileri temin edecek. Atık yağlar, bakanlıktan yetki almış atık yağ rafinasyon tesisleri tarafınca toplanacak. Atık yağların toplanması amacıyla, il belediyeleri ile sözleşme yapılacak.

Kaynak: Yeni Şafak

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.