4 bin 648 yatırım teşvik belgesi aldı

14 ilin yer almış olduğu Doğu Anadolu Coğrafi Bölgesinde 4 bin 648 yatırımın teşvik belgesi almış olduğu bildirildi. Erzurum’un bölge toplamında teşvikli yatırım oranı şubat ayında yüzde 9,0, iki aylık düzeyde yüzde 9,67, 2001-2022 periyodu kaydında ise yüzde 10,34 olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu Teşvik Verileri

Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı Şubat Ayı Teşvik Bülteni verilerine gore, Doğu Anadolu Bölgesinde 2022’nin Şubat ayı kaydında 26 bölgesel, 7 genel kategoride toplam 33, bu senenin ilk iki ayında 52 bölgesel, 10 genel toplam 62; 2001-2022 yılları arasındaki dönemde ise 2 bin 399 bölgesel, 2 bin 245 genel kategoride toplam 4 bin 648 yatırım teşvik belgesi aldı.

Doğu Anadolu Bölgesi Şubat Ayı

Doğu Anadolu Bölgesinde Şubat ayı düzeyinde 26 bölgesel, 7 genel kayıtta toplam 33 yatırım teşvik içeriğine alındı. Bölgesel yatırımlar için 911 milyon, genel ölçekteki yatırımlar için de 281 milyon olarak toplam 1,1 milyar TL’lik harcama yapılmış oldu. Bölgesel yatırımlarda bin 314, genel yatırımlarda ise 74 kişilik iş kapasitesi oluşturuldu

Ocak – Şubat 2022 Periyodu

Doğu Anadolu Bölgesinde bu senenin ilk iki ayında 52 bölgesel, 10 genel kategoride 62 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 1 milyar 287 milyon, genel yatırımlar için 355 milyon toplam 1.6 milyar tutarında yatırım harcanması yapılmış oldu. Bölgesel yatırımlarla 2 bin 744, genel yatırımlarla da 109 şahıs iş edindi.

Doğu Anadolu 2001 -2022

Bölgede 2002 – 2022 yılları aralığında 2 bin 399 bölgesel, 2 bin 245 genel ölçekte toplam 4 bin 648 yatırım teşvik alanına girdi. Bölgesel yatırımlar için 33,2 milyar, genel yatırımlar için 27.8 milyar, toplam 63,8 milyarlık harcama yapılmış oldu. Bölgesel yatırımlarla 170 bin 209, genel yatırımlarla da 34 bin 845 şahıs meslek sahibi oldu.

Erzurum Verileri

Erzurum’da bu senenin Şubat ayında 2 bölgesel, 1 genel toplam 3; senenin ilk iki ayında 3 bölgesel, 3 de genel kategoride olarak toplam 6; 2001 – 2022 sürecinde ise 146 bölgesel, 335 genel toplam 481 yatırımın teşvik belgesi aldı.

Şubat Ayı Verileri

2022 Şubat döneminde ilde 2 bölgesel, 1 de genel kategoride yer edinen 3 yatırım teşvik belgesi almaya hak kazanmıştır. Bölgesel teşvikli yatırımlar için 11 milyon, genel bazlı yatırımlar için 13 milyon TL olmak suretiyle toplam 24 milyonluk yatırım harcanması yapılmış oldu. Verilerde bölgesel yatırımlar kaydında 14 kişilik istihdam hacmi öngörüldüğü bildirildi.

Ocak – Şubat Periyodu

Bu senenin Ocak – Şubat dönemleri içinde İlde 3 genel, 3 de bölgesel olmak suretiyle 6 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel bazlı yatırımlar için 14 milyon, genel yatırımlar için 39 milyon, toplam 53 milyon TL tutarında yatırım harcanması kaydedildi. Bölgesel yatırımlarla 39, genel yatırımlarla da 10 şahıs iş edindi.

Erzurum 2001 – 2022 Periyodu

Erzurum’da 2001 – 2022 yılları aralığında 146’sı bölgesel, 335’ide genel ölçekli 481 yatırımın teşvik belgesi almış olduğu bildirildi. Bölgesel yatırımlar için 2 milyar 521 milyon, genel yatırımlar için 3 milyar 416 milyon, toplam 5.9 milyar tutarında harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarda 9 bin 384, genel yatırımlarda ise 4 bin 188 kişilik istihdam kapasitesi oluşturuldu.

Şubat Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri

2022 yılı Şubat ayında 617 tane Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. 617 tane Yatırım Teşvik Belgesinin toplam durağan(durgun) yatırım tutarı toplam 17,7 milyar TL olup, 20.320 kişilik istihdam öngörülmüştür.

Şubat ayında düzenlenen 617 tane Yatırım Teşvik Belgesinin 597 adedi yerli firmalar, 20 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafınca alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam durağan(durgun) yatırım tutarı 17 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam durağan(durgun) yatırım tutarı 769 milyon TL’dir.

Şubat Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Nazaran Dağılımı

2022 yılı Şubat ayında verilen teşvik belgelerinin 245 adedi I. Bölgede, 109 adedi II. Bölgede, 88 adedi III. Bölgede, 65 adedi IV. Bölgede, 54 adedi V. Bölgede, 56 adedi VI. Bölgededir.

Öngörülen toplam durağan(durgun) yatırım tutarının ise 7,7 milyar TL’si I. Bölgede, 3,3 milyar TL’si II. Bölgede, 3,1 milyar TL’si III. Bölgede, 1,46 milyar TL’si IV. Bölgede, 1,41 milyar TL’si V. Bölgede, 753 milyon TL’si VI. Bölgededir.

Şubat Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Cinslerine Nazaran Dağılımı

2022 yılı Şubat ayında düzenlenen 617 tane belgenin 353 adedi topyekün yeni yatırım, 216 adedi tevsi, 48 adedi de öteki mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Şubat ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 17,7 milyar TL’lik durağan(durgun) yatırım tutarının 10,3 milyar TL’si topyekün yeni yatırım, 6,2 milyar TL’si tevsi ve 1,2 milyar TL’si de öteki mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

Şubat Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Nazaran Dağılımı

Şubat ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 17,7 milyar TL’lik durağan(durgun) yatırım tutarının 508 milyon TL’si Enerji sektöründe, 1,6 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 12,5 milyar TL’si İmalat sektöründe, 2,7 milyar TL’si Madencilik sektöründe ve 465 milyon TL’si ziraat sektöründedir.

Şubat Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Destek Sınıfına Nazaran Dağılımı

Şubat ayında düzenlenen 617 tane yatırım teşvik belgesinin 430 adedi Bölgesel ve 187 adedi Genel mahiyete haizdir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 17,7 milyar TL’lik durağan(durgun) yatırım tutarının 13 milyar TL’si Bölgesel ve 4,7 milyar TL’si Genel mahiyetteki yatırımlara aittir.

2022 Yılı Ocak-Şubat Periyodu Gelişimleri

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde, öngörülen toplam durağan(durgun) yatırım tutarı 40 milyar TL olan toplam 1.315 tane Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 43.636 kişilik istihdam öngörülmektedir.

Ocak-Şubat döneminde düzenlenen 1.315 tane Yatırım Teşvik Belgesinin 1.269 adedi yerli firmalar, 46 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafınca alınmıştır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam durağan(durgun) yatırım tutarı 2 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam durağan(durgun) yatırım tutarı 38 milyar TL’dir.

Ocak-Şubat Periyodu Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Nazaran Dağılımı

2022 yılının Ocak-Şubat döneminde verilen teşvik belgelerinin 515 adedi I. Bölgede, 208 adedi II. Bölgede, 187 adedi III. Bölgede, 115 adedi IV. Bölgede, 116 adedi V. Bölgede, 173 adedi VI. Bölgede ve 1 adedi ise Çeşitli Bölgelerdedir.

Teşvik belgelerinde öngörülen toplam durağan(durgun) yatırım tutarının ise 14,8 milyar TL’si I. Bölgede, 7,2 milyar TL’si II. Bölgede, 8,4 milyar TL’si III. Bölgede, 2,2 milyar TL’si IV. Bölgede, 3,8 milyar TL’si V. Bölgede, 2,4 milyar TL’si VI. Bölgede ve 1,2 milyar TL’si ise Çeşitli Bölgelerdedir.

Ocak-Şubat Periyodu Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Cinslerine Nazaran Dağılımı

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde düzenlenen 1.315 tane belgenin 757 adedi topyekün yeni yatırım, 458 adedi tevsi, 100 adedi de öteki mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak-Şubat döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 40 milyar TL’lik toplam durağan(durgun) yatırım tutarının 20,6 milyar TL’si topyekün yeni yatırım, 16,8 milyar TL’si tevsi ve 2,5 milyar TL’si ise öteki mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

Ocak-Şubat Periyodu Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Nazaran Dağılımı

Ocak-Şubat döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 40 milyar TL’lik toplam durağan(durgun) yatırım tutarının 2 milyar TL’si Enerji sektöründe, 3,5 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 28,6 milyar TL’si İmalat sektöründe, 5,2 milyar TL’si ise Madencilik sektöründe ve 726 milyon TL’si Ziraat sektöründedir.

Ocak-Şubat Periyodu Yatırım Teşvik Belgelerinin Destek Sınıfına Nazaran Dağılımı

Ocak-Şubat döneminde düzenlenen 1.315 tane yatırım teşvik belgesinin 933 adedi Bölgesel, 380 adedi Genel ve 2 adedi stratejik mahiyete haizdir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 40 milyar TL’lik durağan(durgun) yatırım tutarının 32,6 milyar TL’si Bölgesel, 7,1 milyar TL’si Genel ve 255 milyon TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

Yatırım teşvik belgelerinin genel karakteristikleri

20 Haziran 2012 tarihinden Şubat 2022 sonuna kadar 61.235 tane Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 58.429 adedi yerli firmalar, 2.806 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafınca alınmıştır. Bu zamanda yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam durağan(durgun) yatırım tutarı 1,35 trilyon TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam durağan(durgun) yatırım tutarı ise 330,6 milyar TL’dir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Nazaran Dağılımı

Bu zamanda düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge yüzde 38,5, II. Bölge yüzde 17,3, III. Bölge yüzde 14,0, IV. Bölge yüzde 9,9, V. Bölge yüzde 7,9, VI. Bölge yüzde 12,2 ve Çeşitli Bölgeler yüzde 0,2 hisse almıştır. Öngörülen durağan(durgun) yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının yüzde 41,8, II. Bölgenin payının yüzde 18,9, III. Bölgenin payının yüzde 18,6, IV. Bölgenin payının yüzde 7,7, V. Bölgenin payının yüzde 5,7, VI. Bölgenin payının yüzde 4,1 ve Çeşitli Bölgelerin payının yüzde 3,2 olduğu görülmektedir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Cinslerine Nazaran Dağılımı

20 Haziran 2012 tarihinden Şubat 2022 sonuna kadar düzenlenen 61.235 tane teşvik belgesinin 38.099 adedi Topyekün Yeni Yatırım, 18.321 adedi Tevsi ve 4.815 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. öteki mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu zamanda öngörülen 1,68 trilyon TL’lik toplam durağan(durgun) yatırım tutarının 1 trilyon TL’si Topyekün Yeni Yatırım, 503 milyar TL’si Tevsi Yatırım ve 168 milyar TL’si Modernizasyon, Entegrasyon vb. öteki mahiyetteki yatırımlardır.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Destek Sınıfına Nazaran Dağılımı

20 Haziran 2012 tarihinden Şubat 2022 sonuna kadar düzenlenen 61.235 tane yatırım teşvik belgesinin 35,906 adedi Bölgesel, 100 adedi Büyük Ölçekli, 25.147 adedi Genel ve 82 adedi ise Stratejik mahiyete haizdir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 1,68 trilyon TL’lik durağan(durgun) yatırım tutarının 941,1 milyar TL’si Bölgesel, 83 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 462,7 milyar TL’si Genel iken 189,4 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Nazaran Dağılımı

20 Haziran 2012 tarihinden Şubat 2022 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 1,68 trilyon TL’lik toplam durağan(durgun) yatırım tutarının 322,8 milyar TL’si Enerji, 404,4 milyar TL’si Hizmetler, 857,6 milyar TL’si İmalat, 67,9 milyar TL’si Madencilik ve 23,5 milyar TL’si Ziraat sektörlerindedir. – ERZURUM

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.